Wat vindt fit20 van de nieuwe Beweegrichtlijnen?

Wat vindt fit20 van de nieuwe Beweegrichtlijnen?

fit20 vindt het een mooie stap dat in de nieuwe beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad het advies om intensiever te bewegen en spierversterkende oefeningen te doen is opgenomen. De Gezondheidsraad geeft hiermee een goede aanzet maar het kan beter.

Het benoemen van spierversterkende oefeningen geeft aan dat er een geleidelijke verschuiving en meer erkenning optreedt van en naar krachttraining. Dit komt vanwege de vele fit- en gezondheidseffecten die deze vorm van training biedt.

Jammer is dat er geen duidelijke dosering van training wordt aangegeven. Vanuit fit20 zijn we juist geïnteresseerd in een optimale dosis training voor fitheid en gezondheid.

In het advies van de Gezondheidsraad wordt gesproken in algemeenheden. Zo wordt zwaar intensief bewegen, ondanks voorbeelden als hardlopen en voetballen, niet verder afgebakend qua tijd en intensiteit. Bij het voorschrijven van een medicijn zou een dergelijke manier van dosis beschrijven weinig zin hebben.

Training heeft juist een precieze dosering nodig die wordt ‘toegediend’ met begeleiding van een personal trainer. Zo worden de naleving en uitvoering van de dosering gegarandeerd.

Juist bij het hoe en waarom van het trainen biedt fit20 veel extra: de juiste dosering van de trainingsprikkel die individueel en op maat wordt toegediend. Dit gebeurt door de manier van trainen naar tijdelijk positief spierfalen¹ en de begeleiding van een personal trainer.


¹fit20 verstaat de kunst om tijdens de training op de juiste manier het fight-flight mechanisme aan te zetten. Het 'spierfalen' waar we gebruik van maken is het signaal aan het lichaam, als systeem, dat er als het ware sprake is een 'overlevingssituatie' met alle gewenste aanpassingen als gevolg. Het 'overlevingsmechanisme' wordt aangezet als de intensiteit van met name spierversterkende oefeningen dermate hoog is dat afgebroken spiereiwitten via het bloed de hersenen bereiken. Vervolgens wordt in de lever de aanmaak van IGF1 (Insulin-like Growth Factor) gestimuleerd wat effecten geeft op onder meer de hersenen. Niet-specifieke (niet afgebakend voor hoeveelheid tijd, intensiteit, dosering en inspanning) 'spierversterking' of 'cardiotraining' kan dat onmogelijk bereiken.